ZELENÁ ÚSPORÁM

Zajištění dotací „Zelená úsporám“ a dalších dotačních titulů

V případě Vaší stavební činnosti (například zateplení objektů, výměna oken, výstavba kanalizací, odbahnění rybníků) zajistíme žádost v rámci dotačních titulů (například „ZELENÁ ÚSPORÁM“ , fondy životního prostřed atd.) až do stádia proplacení finanční dotace.