PROJEKTY NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ

Projekty pozemních, průmyslových a vodohospodářských staveb
(rodinných domů, průmyslových hal, kanalizací, vodovodů, telekomunikačních stanic, rekonstrukcí objektů a podobně)

Na základě Vašich požadavků zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci
k jakékoliv formě stavebního eventuelně územního řízení včetně všech potřebných podkladů a dokladů až do stadia podání žádosti na stavební úřad včetně dopracování těchto projektů do realizační úrovně.