POŽÁRNÍ ZPRÁVY

Požárně bezpečnostní řešení staveb a posouzení požárního nebezpečí

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace (kterou můžeme provést i sami) Vám zpracujeme tzv. dokumentaci požární ochrany - PO (požárně bezpečnostní řešení stavby). Toto požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace. Předkládá se v rámci schvalovacího procesu k posouzení zabezpečení objektu nebo stavby z hlediska požární ochrany. Rovněž pak jsme schopni zpracovat posouzení požárního nebezpečí, které je požadováno pro vybrané objekty a činnosti, které mají zvýšené požární nebezpečí.